Med anledning av den snabba spridningen av Coronaviruset så kommer nedan viktig information om hur detta ska hanteras.

Covid-19 är en infektionssjukdom som påminner om influensa med vanliga symptom som förkylning, feber, halsont och hosta. Därför är det viktigt att både personal och bostadsrättshavare meddelar ifall man fått något utav dessa symptom.

Under tiden NCC utför fönsterbyte i lägenheterna ber vi er att följa rekommendationerna nedan:

  • Väljer ni att vara hemma vid pågående arbeten ser vi helst att ni vistas i ett annat rum, eller inte vara hemma alls. Detta är både för er och NCC:s säkerhet.
  • Om ni känner er sjuka, med symptom liknande de för Covid-19 måste ni omedelbart kontakta platsansvarig på NCC eller boendesamordnare på HSB.
  • Önskar ni att NCC använder munskydd när de arbetar i din lägenhet meddelar ni detta till NCC.
  • Vi vill även påminna om att ni kan vistas i föreningens gemensamhetslokal under tiden.

Finns det boende som uppvisar symptom och som är hemma i så kallad ”karantän” så kommer NCC ej att gå in i de lägenheterna. Samma gäller även ifall NCC:s personal känner symptom, de får då alltså inte gå till arbetet.

Detta kan eventuellt orsaka förseningar och problem vilket beklagas men det är för ditt och dina grannars eget bästa.

Har ni frågor eller känner symtom enligt ovan var god kontakta platsansvarig eller HSB!
NCC: Magnus Jönsson 0705–794 068
HSB: Linda Blom 042–199538

Uppdaterad 201104