eddan.hsbbrfwebb.se|eddan@hsbbrfwebb.se

När din nya balkong är klar och redo för dig att använda den, vill styrelsen passa på att informera om vad som gäller. Balkongen är ett utrymme där bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhållet, se skötselanvisningar längre ner på sidan. Nedan punkter poängterar saker du ska tänka på:

  • Viktigt att du läser skötselanvisningarna noga.
  • Detta är en inglasad balkong och kan därför inte jämföras med ett uterum.
  • Alla luckor går att öppna upp helt för fönsterputsning eller varma dagar, se film längre ner på sidan.
  • Du får absolut inte fästa något i räcket, inglasningar, balkongplattan eller i ”Parocväggen”/brandväggen som avgränsar balkongerna. Exempelvis paraboler, parasoll eller belysning får inte fästas i vägg av plåt eller betong, du får alltså inte borra hål in i plåt eller betongytor. Anledningen till varför man inte får göra infästningar på ovan nämnda ställen är för att garantier för räcken och inglasningar försvinner vid sådant förfarande och brandskyddet i ”Parocväggen” blir försämrat om den perforeras med hål.
  • Det är endast tillåtet med klickbart golv som går att ta bort och städa under. Detta för att underhåll i framtiden ska kunna utföras. Ingen klinker/kakel får läggas på balkongen! Trätrall får inte fästas in i balkongplattan.
  • Om du i framtiden vill måla träpanelen är det viktigt att du använder färg: S0502-y, kontakta föreningen så tillhandahåller de färgen till dig. Inga andra kulörer är tillåtna!
  • Det är inte tillåtet att måla tak eller balkongplatta. All betong är behandlad i samband med renoveringen och får inte övermålas.
  • Skaka inte mattor och filtar på balkongen så dina grannar får in smuts på sin balkong.
  • Om du röker på balkongen, se till att inga fimpar kastas ut från balkongen.

Vi hoppas du ska få långa fina dagar på din nya balkong!

Här hittar du underhållsanvisning för din nya inglasning

Här hittar du underhållsanvisning för din nya betongplatta