eddan.hsbbrfwebb.se|eddan@hsbbrfwebb.se

Styrelsen

Ordförande: Eskil Johansson
Vice ordförande: Hans Holst
Sekreterare: Jenny Bowman Lindell
Ledamot: Lars-Ove Fredriksson
Ledamot: Leif Petersson
Ledamot: Lena Andersson
Ledamot: Dastan Rashid

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag eller synpunkter.
E-post: eddan@hsbbrfwebb.se

Övriga förtroendevalda

Revisor: Håkan Åsberg
Revisorssuppleant: Hans-Erik Duch
Valberedning: Marie Pongratz