eddan.hsbbrfwebb.se|eddan@hsbbrfwebb.se

Alnova har tagit fram ett erbjudande på solskydd till era nya balkonger. Arkitekten har tagit fram en plisségardin i ljusgrå kulör och önskan är att vi kan få ett enhetligt intryck utifrån sett. För att Alnovas garantier skall gälla får man inte göra mekaniska infästningar i deras profiler, välj därför inte annan leverantör av solskydd, eftersom ni då riskerar att garantin faller.

Solskydden är något ni bekostar själva och vi ber er respektera valet av kulör.

Nedan har ni information och beställningsblankett för utskrift, samt en kort film där ni ser hur solskydden ser ut och fungerar:

Beställningsblankett solskydd

Hur beställer jag?

Vilken balkongtyp har jag?

Produktblad