eddan.hsbbrfwebb.se|eddan@hsbbrfwebb.se

Brf Eddan

Vi i Brf Eddan värnar om gemenskap och ett trivsamt boende. I bostadsrättsföreningen är det många familjer som ska trivas tillsammans vilket innebär att man måste visa hänsyn grannar emellan. Med en ömsesidig respekt och ett gott humör formar vi vårt kvarter som bygger på trivsel, trygghet och samhörighet.

Föreningen äger fastigheten Eddan 4 bebyggd med två 8-våningshus med adresser Ättekullagatan 6 – 22.  Husen innehåller 222 lägenheter med källarförråd. I övriga utrymmen finns bl.a. ett övernattningsrum, 6 tvättstugor och en föreningslokal. Lägenheterna är fördelade: 9 st. 1 rum och kök, 113 st. 2 rum och kök, 87 st. 3 rum och kök, 13 st. 4 rum och kök. Det finns 111 garage och 126 parkeringsplatser. Vissa av lägenheterna har utsikt över Danmark

Trädgården

Runt husen finns en mångfald av växter och blomsterrabatter, välskötta gräsytor med flera gemensamma samlingsplatser där boende kan träffas för att umgås, grilla och ha egna fester.

Ättekullas historia

Människor har bott på Ättekulla i tusentals år, vilket de många fynden från stenåldern och framåt i tiden visar. Ättekulla är kommunens tätaste fornlämningsområde med både synliga gravhögar och dolda boplatsrester. Spåren från stenåldern syns inte längre, men det gör gravhögarna från brons- och järnåldern. Dessa är iögonfallande inslag i landskapet och det är också från dem som området fått sitt namn, Ättekulla.

I Ättekulla naturreservat kan man promenera längs vägar och stigar eller ströva fritt på egen hand. Skåneleden och Landborgspromenaden passerar genom reservatet. (Från kommunens informationstavla)

I augusti 1977 flyttade de första medlemmarna in i Brf Eddan.

Verksamhetsmål

Med lyhördhet för de boendes önskemål och krav, arbetar styrelsen/föreningen bl a med frågor som rör trivsel, trygghet, långsiktig miljöhänsyn och god ekonomi.

Allmänt

På Ättekulla finns fyra bostadsrättsföreningar (brf): Eddan, Runan, Sköldmön och Ättekulla.  Samtliga är medlemmar i HSB nordväst Skåne. Dessutom finns ett antal friliggande villor. Området ligger på en platå med utsikt över Öresund.

Granntjänsten

Gemensamt för Ättekullas boende finns Granntjänsten, en arbetsgrupp som arbetar ideellt med bidrag från BRF:erna. Verksamheten syftar till att främja god grannsämja och bryta isolering. Gruppen anordnar välbesökta eftermiddagsträffar med kaffe och dopp med subventionerade priser. Alla boende på Ättekulla är välkomna till gruppens aktiviteter.