Då nuvarande boendesamordnare Linda Blom går på föräldraledighet är ny kontaktperson Niklas Bergström. Du når honom på 042-199561 eller mail: niklas.bergstrom@hsbhbg.se