eddan.hsbbrfwebb.se|eddan@hsbbrfwebb.se

Felanmälan

Felanmälan 07.00-16.00 tel: 042-19 95 90

Felanmälan föreningsjour 16.00-22.00 tel: 042-29 45 46

Akuta fel övrig tid 22.00-07.00 tel: 0702-53 19 42

Felanmälan hissar Kone, dygnet runt tel: 0771 500 000

Comhem, alla dagar tel. 0771 55 00 00

Vaktbolag Bevakningsgruppen tel. 020 823 000