Daterad 190618

Information angående fasad & balkongprojektet

Som vi tidigare informerat er medlemmar om, så är NCC anlitade av styrelsen för att ta fram
kalkyl och systemritningar på de åtgärder som föreslås att utföras i samband med att vi planerar att renovera balkonger och fasader.

Tanken är att åtgärder som ligger inom en 10 års period skall sammanfogas i ett och samma
projekt, man väljer att göra så för att ofta är det stora kostnader för hjälpmedel, såsom
arbetsställning som man då kan nyttja för flera åtgärder, istället för att montera ställning vid olika tillfällen.

Styrelsen, tillsammans med NCC och arkitekt, arbetar med att ta fram förslag på hur dessa
åtgärder kan komma att se ut. När kalkylen för dessa åtgärder är klar kommer styrelsen,
tillsammans med HSB projektledning, välja ut vilka förslag som skall utföras samt summera
vilka förslag som kommer att kräva ett stämmobeslut.

Tanken är att kalkyler skall vara klara under september/oktober i år och att styrelsen därefter
kommer att informera vidare om vilka åtgärder som kommer att utföras, respektive beslutas om på stämma.

Vänligen Styrelsen HSB Brf Eddan