eddan.hsbbrfwebb.se|eddan@hsbbrfwebb.se

De första inglasningarna är nu klara!

Nu är fönsterbytet i full gång!

Fantastisk dag för en förbesiktning av taket

Fantastisk dag för en förbesiktning av taket

Här har man bilat fram armering som skall rostskyddas, betonglagas och sedan målas

Här har man bilat fram armering som skall rostskyddas, betonglagas och sedan målas

Målad panel och nya fönster, dock har man ej satt utvändiga plåtar, men man kan redan nu se hur fint det blir!

Målad panel och nya fönster, dock har man ej satt utvändiga plåtar, men man kan redan nu se hur fint det blir!

Putsning av fasaden är i full gång, denna puts ska täckas med glasfiberväv fär att därefter putsas och målas

Putsning av fasaden är i full gång, denna puts ska täckas med glasfiberväv för att därefter putsas och målas

Taket börjar bli klart, mindre arbete återstår bland annat ska man komplettera taksäkerheten.

Taket börjar bli klart, mindre arbete återstår bland annat ska man komplettera taksäkerheten.

Nu är montaget av fibercementskivor igång

Visualisering av fasad

Här är nytt fönster på plats och fasad har putsats!
Inglasning och räcke på plats!